DIRECTIEVOERING

DIRECTIEVOERING

directievoering-mob

Wij vertegenwoordigen een opdrachtgever tijdens de realisatie van een bouwproject richting alle betrokkenen op het gebied van kwaliteit, financiën en planning. Leidend hierbij zijn de contractstukken die zijn overeengekomen. Wij zitten bouwvergaderingen voor en dragen zorg voor complete en tijdige verslaglegging naar alle partijen. Wij zijn proactief aanwezig, overzien en coördineren het proces en controleren het meer- en minderwerk. Leidinggeven over de uitvoeringsfase van een (complex) bouwproject vraagt om uiteenlopende kwaliteiten en veelzijdigheid. Wij zijn zowel teamspeler als arbiter, troubleshooter, technicus, bemiddelaar en onderhandelaar tegelijkertijd.

cross