BOUWBEGELEIDING

BOUWBEGELEIDING

bouwbegeleiding-mob

Bouwen en verbouwen zonder zorgen

Als u een woning wilt laten bouwen of plannen heeft voor een verbouwing, heeft u meestal ideeën en maakt u een lijst van aandachtspunten waar deze woning of verbouwing aan moet voldoen. Maar al snel komen er vragen in u op, zoals:

  • Moeten wij een architect benaderen? Zo ja, waar vind ik die?
  • Is er een vergunning nodig? Hoe kom ik dit te weten?
  • Wat is een constructeur? Waarom is deze nodig?
  • Wat gaat die hele verbouwing eigenlijk kosten?
  • Moeten wij een aannemer vragen? Zo ja, welke aannemer dan? Heb ik garanties?
  • Hoe weten wij tijdens de uitvoering dat alles volgens contract, tekeningen en vergunning gebouwd wordt en kwalitatief ook goed wordt uitgevoerd?
  • Hoe voorkom ik extra kosten?
  • Hoe lang gaat het allemaal duren?

Vragen die u zichzelf stelt en waar u wellicht niet zo snel antwoord op heeft. Het levert vaak al de nodige stress op, terwijl er nog geen enkel initiatief is genomen. Maar (ver)bouwen hoort leuk te zijn. ZONDER ZORGEN.

HEER & HUIS kan u hierin volledig ontzorgen. Wij maken tijd voor u, luisteren naar uw wensen en inventariseren wat er nodig is om deze wensen te verwezenlijken.

Architect, constructeur en gemeente

Met uw ideeën en lijst van aandachtspunten zoeken wij een architect die bij u past, om deze vervolgens samen op papier te zetten. Hierdoor ontstaat er een vorm en volume met sfeer en karakter. Moodboards maken en Pinterest afstruinen zijn hierbij uitstekende hulpmiddelen. Uiteraard zien wij er in deze fase ook op toe dat er rekening gehouden wordt met het beschikbare budget. Tevens checkt de architect of er een vergunning noodzakelijk is. Vervolgens schakelen wij een constructeur in die zorgt voor de constructieve onderbouwing, een eis die een gemeente stelt wanneer een vergunning verplicht is. Als alle partijen het eens zijn over het definitieve ontwerp, en dit realiseerbaar is binnen het beschikbare budget, vragen wij de vergunning aan bij de betreffende gemeente. In de tussentijd gaat u aan de slag met het uitzoeken van bouwmaterialen als bijvoorbeeld stenen en kozijnen, afbouwmaterialen als sanitair, tegels en vloerafwerkingen, en interieur zoals een keuken, gordijnen en andere items die hun bijdrage gaan leveren aan uw nieuwe woning of verbouwing.

Bouwteampartner

Na de vergunningaanvraag vragen wij met dezelfde stukken offertes aan bij een of meerdere bouwteampartners. Dit zijn een aantal ‘vaste’ aannemers waar wij onze projecten mee realiseren. Partijen waar wij op vertrouwen. Partijen die afspraken nakomen, kwaliteit leveren, zich aan de planning houden en scherpe prijzen aanbieden. Uiteraard heeft u hier zelf een stem in en mag u ook een partij aandragen. Wanneer wij de offertes hebben ontvangen, beoordelen wij deze en geven u uiteindelijk een gunningsadvies. Dit betekent een complete offerte waarvoor het project gerealiseerd kan worden.

De spin in het web

Als dit past binnen het beschikbare budget en er gezamenlijk overleg is geweest met de betreffende aannemer over onder andere: de bouwmethodiek, mogelijke bezuinigingen en optimalisaties, planning en de vergunning inmiddels is ontvangen, kan de uitvoering van start. Ook tijdens de uitvoering behartigen wij uw belangen en zijn op alle fronten het aanspreekpunt. Wij zorgen voor duidelijke communicatie tussen alle betrokken partijen, controleren het nakomen van gemaakte afspraken, houden werkbesprekingen en/of bouwvergaderingen, beoordelen meer- en minderwerken, zien toe op de kwaliteit van en veiligheid tijdens de uitvoering, houden de afgesproken planning strak en bewaken het budget. Door HEER & HUIS het proces te laten managen, bespaart u uiteindelijk flink op de kosten van de nieuwbouw of verbouwing.

Eindresultaat

Tot en met de nazorg nemen wij u als opdrachtgever het werk uit handen en zorgen dat het bouwproces soepel verloopt. Ons uiteindelijke doel is dat u kunt genieten van een kwalitatief goed eindresultaat afgestemd op uw wensen. Een resultaat gerealiseerd binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget. Maar vooral: ZONDER ZORGEN.

cross