“Een georganiseerd bouwproject, geeft een helder hoofd.”

“Een georganiseerd bouwproject, geeft een helder hoofd.”

BOUWBEGELEIDING

BOUWBEGELEIDING

Bouwen en verbouwen
zonder zorgen.

Als u een woning wilt laten bouwen of plannen heeft voor een verbouwing, heeft u meestal ideeën en maakt u een lijst van aandachtspunten waar deze woning of verbouwing aan moet voldoen. Maar als snel komen er meer en meer vragen. Wat zou het fijn zijn hier professionele begeleiding bij te krijgen…

  • Moeten wij een architect benaderen? Zo ja, waar vind ik die?
  • Is er een vergunning nodig? Hoe kom ik dit te weten?
  • Wat is een constructeur? Waarom is deze nodig?
  • Wat gaat die hele verbouwing eigenlijk kosten?
  • Moeten wij een aannemer vragen? Zo ja, welke aannemer dan? Heb ik garanties?
  • Hoe weten wij tijdens de uitvoering dat alles volgens contract, tekeningen en vergunning gebouwd wordt en kwalitatief ook goed wordt uitgevoerd?
  • Hoe voorkom ik extra kosten?
  • Hoe lang gaat het allemaal duren?

Vragen die u zichzelf stelt en waar u wellicht niet zo snel antwoord op heeft. Het levert vaak al de nodige stress op, terwijl er nog geen enkel initiatief is genomen. Maar (ver)bouwen hoort leuk te zijn. ZONDER ZORGEN.

HEER + HUIS kan u hierin volledig ontzorgen. Wij maken tijd voor u, luisteren naar uw wensen en inventariseren wat er nodig is om deze wensen te verwezenlijken.

Architect, constructeur en gemeente.

Met uw ideeën en lijst van aandachtspunten zoeken wij een architect die bij u past, om deze vervolgens samen op papier te zetten. Hierdoor ontstaat er een vorm en volume met sfeer en karakter. Moodboards maken en Pinterest afstruinen zijn hierbij uitstekende hulpmiddelen. Uiteraard zien wij er in deze fase ook op toe dat er rekening gehouden wordt met het beschikbare budget. Tevens checkt de architect of er een vergunning noodzakelijk is. Vervolgens schakelen wij een constructeur in die zorgt voor de constructieve onderbouwing, een eis die een gemeente stelt wanneer een vergunning verplicht is. Als alle partijen het eens zijn over het definitieve ontwerp, en dit realiseerbaar is binnen het beschikbare budget, vragen wij de vergunning aan bij de betreffende gemeente. In de tussentijd gaat u aan de slag met het uitzoeken van bouwmaterialen als bijvoorbeeld stenen en kozijnen, afbouwmaterialen als sanitair, tegels en vloerafwerkingen, en interieur zoals een keuken, gordijnen en andere items die hun bijdrage gaan leveren aan uw nieuwe woning of verbouwing.

Bouwteampartner.

Na de vergunningaanvraag vragen wij met dezelfde stukken offertes aan bij een of meerdere bouwteampartners. Dit zijn een aantal ‘vaste’ aannemers waar wij onze projecten mee realiseren. Partijen waar wij op vertrouwen. Partijen die afspraken nakomen, kwaliteit leveren, zich aan de planning houden en scherpe prijzen aanbieden. Uiteraard heeft u hier zelf een stem in en mag u ook een partij aandragen. Wanneer wij de offertes hebben ontvangen, beoordelen wij deze en geven u uiteindelijk een gunningsadvies. Dit betekent een complete offerte waarvoor het project gerealiseerd kan worden.

De spin in het web.

Als dit past binnen het beschikbare budget en er gezamenlijk overleg is geweest met de betreffende aannemer over onder andere: de bouwmethodiek, mogelijke bezuinigingen en optimalisaties, planning en de vergunning inmiddels is ontvangen, kan de uitvoering van start. Ook tijdens de uitvoering behartigen wij uw belangen en zijn op alle fronten het aanspreekpunt. Wij zorgen voor duidelijke communicatie tussen alle betrokken partijen, controleren het nakomen van gemaakte afspraken, houden werkbesprekingen en/of bouwvergaderingen, beoordelen meer- en minderwerken, zien toe op de kwaliteit van en veiligheid tijdens de uitvoering, houden de afgesproken planning strak en bewaken het budget. Door HEER + HUIS het proces te laten managen, bespaart u uiteindelijk flink op de kosten van de nieuwbouw of verbouwing.

Eindresultaat.

Tot en met de nazorg nemen wij u als opdrachtgever het werk uit handen en zorgen dat het bouwproces soepel verloopt. Ons uiteindelijke doel is dat u kunt genieten van een kwalitatief goed eindresultaat afgestemd op uw wensen. Een resultaat gerealiseerd binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget. Maar vooral: ZONDER ZORGEN.

BOUWTECHNISCHE
KEURINGEN

BOUWTECHNISCHE KEURINGEN

HEER + HUIS kan een (onafhankelijke) bouwtechnische keuring voor u uitvoeren. Deze geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat en eventuele verborgen gebreken van de woning. Dit wordt vaak uitgevoerd voor de aankoop van een nieuwe woning (aankoop keuring).

Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Hierin staan onder meer de gebreken van de woning en een inschatting van de kosten die u op korte en langere termijn moet maken om de woning in goede staat te herstellen.

De bouwkundige rapporten van HEER + HUIS worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEH). HEER + HUIS is aangesloten bij de BVBK, de Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders (zie www.bvbk.nl).

De kosten voor deze uitgebreide bouwtechnische keuring bedragen € 395 inclusief btw voor woningen tot achthonderd kubieke meter. Er geldt een toeslag van € 50 inclusief btw per honderd kubieke meter. Wij kunnen deze keuring binnen drie werkdagen voor u uitvoeren. De rapportage ontvangt u uiterlijk binnen 24 uur digitaal in uw mailbox.

Meeloopkeuringen.

Een sneller en goedkoper alternatief voor de bouwtechnische keuring is de zogenaamde meeloopkeuring. Dit is precies hetzelfde als een bouwtechnische keuring, alleen ontvangt u na afloop geen uitgebreid bouwkundig rapport. Deze keuring is dus alleen geschikt als u geen bouwkundig rapport nodig heeft voor de aankoop of financiering van een woning. De kosten voor deze meeloopkeuring bedragen € 195 inclusief btw.

MEER INFO OF EEN AFSPRAAK PLANNEN?

MEER INFO OF EEN AFSPRAAK PLANNEN?