Holikiday

Holikiday is een privaat initiatief dat een oplossing biedt voor kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee die hun leven lang in dorpen wonen, leven en daar hun sociale netwerken hebben. Door het aanbieden van kwalitatief betaalbare volwaardige woningen (huur ruim onder de huur-toeslaggrens) voorzien van persoonlijke services en professionele zorg wordt veel perspectief geboden voor de kwetsbare ouderen om eigen regie over hun leven te behouden en hun dierbare socialen contacten voort te zetten en van elke dag te genieten.

  • Zorgconcepten
  • Projectmanagement
  • Zorgconcepten
  • Projectmanagement